VlagInstructies en vlagprotocol Nederland

Vlaginstructie Nederland ; Wanneer mag de vlag uit?

 

 

 

Op deze site leest u op welke dagen een officiële vlaginstructie (vlaggenprotocol) geldt. De officiële vlaginstructie is alleen verplicht voor overheidsgebouwen en lokale overheden.

Een particulier of bedrijf wordt verzocht zich aan de Nederlandse vlaginstructie te houden maar is hiertoe niet verplicht en mag derhalve naar eigen inzicht de vlag uithangen.

Het is gebleken dat particulieren voornamelijk op 27 april (Koningsdag) en 4 en 5 mei (dodenherdenking & Bevrijdingsdag) de Nederlandse vlag volgens het vlaggenprotocol uithangen.

Wanneer mag de vlag uit? | Kleuren/ Formaat Nederlandse vlag | Regels voor het vlaggen

Wanneer mag de vlag uit? Officiële vlaginstructie

Datum*GelegenheidVlaginstructie***
31 januari (1 februari) Verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der NederlandenBV
27 april (26 april) Koningsdag*  
27 april (28 april) Verjaardag Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau**BV
4 mei (4 mei)Nationale dodenherdenking, vlag half stok vanaf 18.00 tot zonsondergang UV
5 mei (5 mei) Nationale BevrijdingsdagUV
17 mei (18 mei) Verjaardag van Hare Majesteit Koningin MáximaBV
Laatste zaterdag in juniVeteranendagUV
15 augustus (16 augustus) Formeel einde Tweede Wereldoorlog UV
Derde dinsdag in september Prinsjesdag ; Opening van de Staten-Generaal (alleen in Den Haag) UV
7 december (8 december) Verjaardag Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje; Prinses Catharina-Amalia **BV
15 december (16 december) KoninkrijksdagBV
*Indien de vlaginstructie op een zondag of christelijke feestdag valt verschuift de datum naar de datum tussen de haakjes.
**Alleen op verjaardagen van de Koning en de troonopvolgers geldt er een officiële vlaginstructie.
***Voor overheidsdiensten geldt dat er 2 vlaginstructies zijn: beperkt vlaggen (BV) of uitgebreid vlaggen (UV).

Regels voor het vlaggen.

Wanneer mag de oranje wimpel boven de Nederlandse vlag?

De oranje wimpel wordt alleen gebruikt op Koningsdag en op de verjaardagen van de hierboven genoemde personen. Op alle overige data wordt de oranje wimpel niet gebruikt.

Uithangen en hijsen van de vlag.

Een vlag, volledig gehesen of halfstok, mag nooit de grond raken en/of het verkeer hinderen.Volgens de vlaginstructie geldt dat de vlag alleen tussen zonsopgang en zonsondergang uitgehangen wordt. Tussen zonsondergang en zonsopgang wordt de vlag dus gestreken.

Regels voor het half stok hangen van de vlag.

Bij het half stok vlaggen moet de vlag volgens de regels eerst vol gehesen. Zodra de vlag volg gehesen is moet hij worden neergehaald tot het midden. Bij het neerhalen van de vlag wordt de vlag eerst vol gehesen en daarna rustig neergehaald.

Ophangen van de vlag

Het ophangen van de vlag gebeurt met de rode baan aan de bovenzijde. (zie afbeelding hiernaast) en moet dusdanig gebeuren dat de vlag de grond niet raakt en geen hinder vormt voor het verkeer, ook als deze half stok hangt.

Kleuren en Afmetingen Nederlandse vlag

De officiële kleuren van de Nederlandse vlag zijn:
  Rood: helder vermiljoen
  Wit: helder wit
  Blauw: kobaltblauw
De HEX kleuren van de Nederlandse vlag die over het algemeen aangehouden worden zijn:

  Rood: #AE1C28
  Wit: #FFFFFF
  Blauw: #21468B

De kleur van de oranje wimpel is HEX: #FF7F00

Er zijn geen officiële maten voor de Nederlandse vlag. In een niet vastgestelde wet uit 1973 (De zogenoemde vlaggenwet) is de verhouding tussen de hoogte en breedte van de vlag wel vast gelegd: 2 staat tot 3. Deze afmetingen worden meestal aangehouden.

Wat is de vlaginstructie?

De minister president heeft een vlaginstructie vast gesteld. In deze vlaginstructie is bepaald wanneer de vlag uit moet op overheidsgebouwen. Ook lokale overheden dienen zich te houden aan dit vlagprotocol. In het vlagprotocol staan twee vlaginstructies: voor 'uitgebreid vlaggen'(UV) en 'beperkt vlaggen' (BV).

Uitgebreid vlaggen (UV)

Bij uitgebreid vlaggen geldt voor alle rijksgebouwen.

Beperkt vlaggen (BV)

Bij beperkt vlaggen hoeft de vlag alleen uit op de hoofdgebouwen van de ministeries en die van instellingen als de Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, het Kabinet der Koningin en de Hoge Raad der Nederlanden. Vrijdag 18-07-2014

 

Behalve de Nederlandse vlag ook andere vlaggen ophangen

Wilt u de Nederlandse vlag naast andere vlaggen ophangen dan gelden de volgende regels: De vlaggen moeten van gelijke afmetingen zijn. Met de rug naar de vlaggen bezien is de ereplaats rechts. Bij drie vlaggen moet de Nederlandse vlag in het midden hangen. Bij 2 vlaggen hangt de Nederlandse vlag lins (vanaf de rug gezien) en de andere vlag (de zogenoemde ereplaats) is rechts; Ook de gemeentelijke vlag hangt bij 2 vlagstokken rechts.
Indien er ook een gemeentelijke vlag en provinciale vlag opgehangen worden dan hangt de gemeentelijke vlag link en de provinciale vlag rechts. De Nederlandse vlag hangt dan in het midden.
Indien u ook de vlaggen van andere landen wilt ophangen dan worden deze op alfabetische volgorde opgehangen; Maar let op: hierbij worden de Franse namen van de landen aangehouden.


 

Recente vlaginstructies. Lijst is wellicht niet compleet. Dit segment is toegevoegd na de vliegramp in Oekraïne ten doel u als bezoeker beter te informeren.

16 november 2015: Vlaginstructie n.a.v. de gebeurtenissen in Parijs op 13 november j.l.: Vlag halfstok. Minister-president Rutte heeft op 14 november 2015 een vlag instructie afgegeven voor 16 november 2015 naar aanleiding van de gebeurtenissen in Parijs van 13 november 2015. Alle hoofdgebouwen van de rijksoverheid voeren op 16 november de Nederlandse vlag halfstok. Gemeenten, provincies en diplomatieke vertegenwoordigingen wordt verzocht deze vlaginstructie te volgen. 

17 juli 2015, Vlaginstructie bij herdenking vliegramp MH17. Minister-president Rutte heeft, met instemming van de ministerraad, een vlaginstructie vastgesteld voor vrijdag 17 juli 2015. Op deze dag is het precies een jaar geleden dat de ramp met vlucht MH17 plaatsvond. Bij deze ramp kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Alle hoofdgebouwen van de rijksoverheid voeren op 17 juli de Nederlandse vlag halfstok. Gemeenten, provincies en diplomatieke vertegenwoordigingen wordt verzocht deze vlaginstructie te volgen. 

10 november 2014, i.v.m. nationale herdenking vlucht MH-17. Alle hoofdgebouwen van de rijksoverheid voeren op 10 november de Nederlandse vlag halfstok. Gemeenten, provincies en diplomatieke vertegenwoordigingen wordt verzocht deze vlaginstructie te volgen.

23 juli 2014. Dag van nationale rouw, vlaginstructie. De instructie is beperkt vlaggen, half stok. Met het verzoek om uitgebreid te vlaggen.

18 juli 2014:In verband met de vliegramp in Oekraïne waarbij ook Nederlandse slachtoffers zijn te betreuren, heeft minister-president Rutte een vlaginstructie vastgesteld. De instructie is beperkt vlaggen, half stok. Met het verzoek om uitgebreid te vlaggen.

Vlaginstructies is een webconcept van Qwords. Adverteren op deze pagina? Neem contact met ons op. info@qwords.nl